مسجد جامع کوفه ، یکی از مساجد بزرگ در جهان اسلام است که در شهر کوفه عراق ساخته شده است.
این مسجد در ۱۲ کیلومتری شمالی شهر نجف واقع شده است.
مسجد کوفه یکی از قدیمی ترین و مهم ترین آثار زیارتی شهر کوفه و چهارمین مسجد مهم بعد از مسجد الحرام، مسجد النبی و مسجد الاقصی در نزد شیعیان به شمار می آید.