رم حضرت علی (ع)

آرامگاه امام اول شیعیان؛ در شهر نجف عراق است که بر اساس وصیت وی قبر ایشان تا سال های زیادی مخفی نگه داشته شد.

ولی بعد از آشکار شدن آرامگاه توسط هارون الرشید ، زیارتگاه مسلمانان گردید و در طول تاریخ افراد مختلفی به بازسازی آن پرداختند.

 

به عقیده شیعیان، حضرت آدم و حضرت نوح هم در کنار امیرالمؤمنین علی(ع) دفن شده‌اند. همچنین جمع فراوانی از عالمان بزرگ شیعه در این حرم به خاک سپرده شده اند. در سال های اخیر صحن بزرگ حضرت زهرا (س) در قسمت غربی حرم و به دست معماران ایرانی ساخته می شود.