اتاق یک تخته یا یک نفره یا سینگل که با علامت SGL نشان داده می شود ، دارای یک تخت می باشد.